ZRUČNOSTI PRE TRH PRÁCE

Chcete absolvovať kurz Manikúra úplne ZADARMO cez UPSVaR?
Momentálne beží projekt
ZRUČNOSTI PRE TRH PRÁCE
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny spustilo národný projekt s názvom Zručnosti pre trh práce. Cieľom nového národného projektu Zručnosti pre trh práce je podporiť uchádzačov o zamestnanie v snahe nájsť si prácu prostredníctvom rekvalifikácie. Možnosť získať bezplatné vzdelávanie ponúkne aj zamestnaným záujemcom o zamestnanie. Projekt nie je určený pre samostatne zárobkovo činné osoby. Pre koho je teda projekt určený?
Do projektu môže byť zaradený žiadateľ evidovaný na UPSVaR ako záujemca o zamestnanie (ZoZ). Je určený pre záujemcov o zamestnanie (ZoZ), ktorí sú evidovaní na úrade práce. Nezohľadňuje sa ich ďalší status, či sú v čase záujmu o zaradenie do projektu zamestnaní  alebo či sú to občania na materskej a rodičovskej dovolenke, prípadne dobrovoľne nezamestnaní.
Je nutné zdôrazniť, že kurzy sú určené pre záujemcov o zamestnanie (ZoZ) s trvalým pobytom na území SR. Stačí, ak takýto záujemca o vzdelávanie príde na ktorýkoľvek úrad práce a podá si žiadosť o zaradenie do evidencie ako ZoZ. Žiadosť o poskytnutie príspevku je potrebné podať najneskôr 30 kalendárnych dní pred začiatkom kurzu
Ako na to?
Čo musím urobiť?
1. ísť sa zaevidovať na úrad práce osobne, elektronicky na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk alebo poštou.
2. na úrade Vám dajú potrebné papiere pre vyplnenie žiadosti o preplatenie, aj potrebné informácie, časť vypĺňate VY a časť poskytovateľ kurzu
3. Daný poskytovateľ kurzu (ja), Vám časť žiadosti vyplní a zanesiete ju opäť na úrad práce
4. Je potrebné doniesť úradu vyplnenú žiadosť do 30tich dní od začatia kurzu
5. A potom už len čakať, či Vám kurz preplatia
Tu nájdete aj bližšie informácie : https://www.upsvr.gov.sk/…/urady-pace-rozsirili…
Realizácia národného projektu Zručnosti pre trh práce je plánovaná do marca 2026.
Príď k nám, zasvätíme ťa do tejto krásnej profesie na najvyššej úrovni v našom profesionálne zariadenom školiacom stredisku  v Nitre.
Repas gélové nechty